بایگانی‌ها: دوره‌ها

پوستر دوره کارگاه کتابخوانی دو واحد زندگی خوب باغ آینه با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی دو واحد زندگی خوب

درباره کتابخوانی کتابخوانی های باغ آینه 15 سال است که برای فارسی دانان برگزار میشوند و در گذر زمان تغییر و تکامل یافته اند. فلسفه شکل گیری این کلاس برای تمام فارسی دانان جهان ، احساس نیاز برای بالا بردن آگاهی عمومی در میان فارسی دانان است تا پاسخ پرسشهای خود را بیابند و روزهای …

کارگاه کتابخوانی دو واحد زندگی خوب ادامه »

کارگاه کتابخوانی دو واحد معنای زندگی

درباره کتابخوانی کتابخوانی های باغ آینه 15 سال است که برای فارسی دانان برگزار میشوند و در گذر زمان تغییر و تکامل یافته اند. فلسفه شکل گیری این کلاس برای تمام فارسی دانان جهان ، احساس نیاز برای بالا بردن آگاهی عمومی در میان فارسی دانان است تا پاسخ پرسشهای خود را بیابند و روزهای …

کارگاه کتابخوانی دو واحد معنای زندگی ادامه »

پوستر دوره کتابخوانی دو واحد عشق با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی دو واحد عشق

درباره کتابخوانی کتابخوانی های باغ آینه 15 سال است که برای فارسی دانان برگزار میشوند و در گذر زمان تغییر و تکامل یافته اند. فلسفه شکل گیری این کلاس برای تمام فارسی دانان جهان ، احساس نیاز برای بالا بردن آگاهی عمومی در میان فارسی دانان است تا پاسخ پرسشهای خود را بیابند و روزهای …

کارگاه کتابخوانی دو واحد عشق ادامه »

نشست ادبی

نشست ادبی

این بار خانواده گلشیری ها، زندگی را روایت می کنند.

سبد خرید