پوستر دوره اصول مذاکره باغ آینه با آموزگار محمدرضا شعبانعلی

اصول مذاکره با محمدرضا شعبانعلی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • معلم: محمدرضا شعبانعلی
  • ظرفیت دوره: 50 نفر
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ برگزاری : پاییز و زمستان 1389
  • روز و ساعت: پنجشنبه ها ساعت 16 تا 20
سبد خرید