پوستر دوره اسطوره های ایران با آموزگار زاگرس زند

اسطوره های ایرانی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
30000
شروع کنید
این توضیحات دوره در حال حاضر بسته است
توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

حقیقت همیشه زیبا نیست

زیبایی نیز همیشه با خود حقیقت را به همراه ندارد

اما در طول تاریخ در زمان هایی که حقیقت و زیبایی باهم همراه می شوند، اسطوره پدید می آید.

  • آموزگار : زاگرس زند
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان و پاییز  1387
  • روز و ساعت : چهارشنبه ها ، ساعت 18 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید