پوستر دوره سنتور نوازی باغ آینه با آموزگار فرشاد صنعتی

سنتورنوازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
70
شروع کنید
این توضیحات دوره در حال حاضر بسته است
توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : فرشاد صنعتی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان 1387
  • روز و ساعت : پنجشنبه ها ، ساعت 15
  • مدت زمان هر جلسه: سی دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید