دو واحد عشق

عشق و دلدادگی از احساس انسان ها است که افراد در یک برهه ای از زمان آن را تجربه کردند و به معنای دوست داشتن شدید است عشق لزوما بین دو انسان برقرار نخواهد شد بلکه علاقه و احساسات شدید انسان به هر شی دیگری عشق تلقی می شود .

عشق یکی از عوامل روانشناختی است که اکثر روانشناسان و جامعه شناسان به دنبال کشف آن هستند به نحوی که هر شخصی توضیح خاصی برای آن ارائه می دهد .

البته تا کنکون در مورد عشق نظریه های متفاوت و مختلفی ارائه شده است و هر جامعه شناس به نام در مورد این احساس شدید نظریه ای بیان کرده است .

علاوه بر جامعه شناسان موضوع عشق توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است .

چرا انسان ها عاشق می شوند ؟ چرا عشق ها ثبات ندارد ؟ چرا برخی عشق ها ماندگار هستند و فراموش نمیشوند؟

تنها اطلاعاتی که از عشق داریم این است که عشق یک احساس و قلیان درونی است اما اینکه دلیل وقوع آن چیست و ا در هر شخصی به شکل مشخصی بروز می دهد هنوز برایمان مشخص نیست.

اگر مطالعه ی اندکی در تاریخ داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که عشق از زمان های قدیم در جامعه وجود داشت و تا کنکون دستخوش هیچ تغییری نشده است با این که تمام این مدت عشق موضوی در جامعه بود که مردم با آن آشنایی داشتند اما هنوز دلیل وجود آن کشف نشده است.

البته گاهی انسان عشق را با سایر احساسات اشتباه می گیرد که در این قسمت قصد داریم به تفاوت میان عشق و دوست داشتن بپردازیم .

عشق و دوست داشتن :

یکی از روانشناسان معروف و به نام زیک روبین نظریه ای دارد که عشق از سه عنصر تشکیل می شود .

 • دلبستگی
 • مراقبت
 • صمیمیت

روبین در مورد ارتباط انسان ها با یکدیگر تحقیقات بسیاری به عمل آورد او پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که گاهی اوقات انسان ها از ارتباط گرفتن با اشخاص خاصی لذت میرند ، از این که زمانی از زندگی خود را با اشخاص خاصی سپری می کنند حس رضایت بیشتری دارند اما این احساس لزوما به معنی عشق یست .

پس این احساسات چه نامی دارد ؟ روبین نام ” دوست داشتن ” را بر این نوع از احساسات نهاد ، بین عشق و دوست داشتن مرزی وجود دارد که این دو را از هم تفکیک می کند به نحوی که عشق مرحله ای بالاتر از دوست داشتن است.عشق شامل دلبستگی شدید توام با مراقبت و تایید است.

از نظر روبین عشق اصلی از چهار ویژگی نیازمندی ، تحمل خطاهای طرف مقابل ، علاقمندی ، اعتماد برخوردار است اگر احساسات شما دربردارنده ی این ویژگی ها باشد .

روبین از اولین روانشناسانی بود که به صورت تخصصی به موضوع عشق پرداخت و به صورت تخصصی در این مورد تحقیق و بررسی انجام داد اما این تنها شروع پژوهش ها در باب عشق بود پس از آن تمامی پژوهشگران در مورد این موضوع کنجکاو شدند و شروع به بررسی کردند .

نظریه ی دانشمندان در باب عشق

دانشمندانی از جمله استنبرگ ، مازلو ، یانگ ، بالبی ، یالوم ، فروید ، اریک فروم ، فرانکل ، فایرستون و… در این مورد تحقیقات علمی به عمل آوردند که در این قسمت به نظریه های تعدادی از آنها می پردازیم .

دیدگاه بالبی

دیدگاه مازلو

دیدگاه یانگ

دلبستگی از نظریه های در باب روابط است ، بالبی در این مورد نظریه ای به این شکل بیان کردند بالبی بر این عقیده است که عشق بر مبنای رابطه ی صمیمی اول است .

این جمله اندکی تامل برانگیز است منظور از رابطه ی صمیمی اولیه ی انسان رابطه ی مادر و فرزندی است این نظریه بر این مبنا است که رابطه ی صمیمی اولیه ماهیت صمیمیت روابط بعدی را مشخص می نماید .

به طور کلی بالبی دلبستگی را حسی میداند که نوزاد مادر خود را می جوید کودک نوزاد در اوج صمیمیت و عشق مادر خود را می جوید .

بالبی نقطه ی مقابل این صمیمیت و دلبستگی را نیز مطرح کردند اگر رابطه ای بر اساس بی اعتمادی و عدم صمیمیت شکل گیرد دقیقا نقطه ی مقابل عشق رار دارد.

از دیگر نظریه پردازان در حوزه ی عشق و انسان گرایی میتوان به مازلو اشاره کرد ، مازلو بر این عقیده است که در حالت کلی عشق بر دو نوع است عشق کمبود و عشق وجودی .

عشق کمبود چیست ؟

افرادی هستند که به واسطه ی ویژگی حریص بودن که در ذات خود دارند عشقی حریصانه و خودخوانه دارند عشق این دسته از افراد در گروه عشق کمبود جای دارد از نظر مازلو در این نوع عشق شخص صرفا به دنبال رفع نیازهای برآورده نشده ی خود است .

عشق وجودی چیست ؟

از نظر مازلو در نقطه ی مقابل عشق کمبود عشق وجودی قرار دارد و تمام این عشق بر اساس فروتنی است در این نوع عشق تنها به خشنود کردن طرف مقابل و بخشش پرداخته می شود .

یانگ در این مورد معنقد است که نوعی جذابیت طرح واره ای است که نام عشق بر آن نهاده شده است ، شاید برای شما پیش آمده است که برخی از افراد را بسیار جذاب می پندارید این دقیقا همان نظریه ی یانگ در مورد عشق است ، فرد عاشق معشوقه ی خود را جذاب ترین فرد می داند . همانطور که در این دیدگاه افرادی با طرح واره های یکسان به یکدیگر عشق می ورزند در مقابل افرادی با طرح واره های ناسازگاه به هیچ عنوان به عشق نخواهند رسید و رابطه ای که بین طرح واره های ناسازگار به وجود آید منجر به جدایی خواهد شد.

دیدگاه استنبرگ

دیدگاه یالوم

دیدگاه اریک فروم

نظریه ی استنبرگ در این مورد نوعی نظریه ی روان شناختی است ، مطابق با نظریه ی استنبرگ عشق در هر شخصی متفاوت است و با توجه به اندیشه ها و تفکرات ، عواطف افراد شکل می گیرد که البته این موضوع امری ثابت شده است ، اما نظریه ی او به همن قسمت ختم نمی شود استنبرگ در باره ی عشق مثلثی را معرفی کرد که بعدها نام ” مثلث عشق ” بر آن نهاده شد ، وجه های این مثلث از صمیمیت ، تعهد و شوق تشکیل شده است به این معنا که استنبرگ عشق را بر مبنای سه عنصر تعهد ، صمیمیت و شوق میداند و بر این باور بود که اگر این سه حس نسبت به شخصی در وجود انسان شکل گرفته باشد بر اساس این نظریه می توان گفت که به آن شخص عشق ورزیده شده است.

البته ترکیب این مولفه ها با هم تشکیل دهنده ی عشق است اگر هرکدام از این ویژگی های نام برده شده در وجود شخص شکل گیرد یا یکی از این ویژگی ها بر دیگری برتری داشته باشد نام این احساس عشق نخواهد بود.

البته بعد از مدتی این نظریه با انتقادات زیای رو به رو شد که منجر به شکل گیری نظریه ی قصه شد به موجب نظریه ی قصه ما انسان ها تنها به انسان هایی عق می ورزیم که قصه ی مشابهی با ما دارند به این معنی که ما انسان ها به دنبال اشخاصی هستیم که دردها ، شادی ها ، موقعیت ها و سایر المان های شکل دهنده ی زندگی مشابه آنها داریم یا گاها عشق بین افرادی که زندگی مکمل ما دارند نیز به وجود می آید .

یالوم بر این عقیده است که عشق نوعی حالت ذهنی افسون شده و از خود بی خودی وسواس گونه است که فرد عاشق دچار آن می شود و تمام زندگی تحت شعاع این حس وسواس گونه قرار می گیرد .

بر اساس تحقیقات یالوم انسان بیش از این که دلباخته ی شخصی باشد که او را به این حس میرساند به این حس افسون شدگی خویش دل می بندد .

از نظر وی عشق نوعی ذهنیت خیالی و شاعرانه به شخص عاشق عطا می کند . از نظر او تنهایی انسان ها اگر طولانی مدت ادامه داشته باشد به نوعی حس ناخوشایند تبدیل خواهد شد و البته از نظر او هیچ نوع رابطه ای بین انسان ها قادر به از بین بردن این احساس تنهایی نیست درواقع او بر این باور بود که هر یک از ما در این جهان هستی تنها هستیم اما میتوانیم به نحوی در تنهایی یکدیگر شریک شویم .

در این زمینه بوبر می گوید یک رابطه ی ایده آل بر تنهایی انسان ها غلبه می کند و بر قوانی آن فائق می شود.

یالوم

فروم شخصیت هر انسان را بر اساس نیازهایش مطرح نمود که از نظر فروم این نیازها  عبارت است از نیاز به ارتباط با یکدیگر ، عشق ، نیاز به تعالی ، نیازمند هویت انسانی و… 

مردم بر این باور هستند که در عالم عشق هیچ آموختنی وجود ندارد . از نظر اریک فروم عشق فعال بودن است نه فعل پذیری ، پایداری است نه اسارت ، عشق در درجه ی اول نثار کردن است نه گرفتن …

از نظر او عشق در وهله ی اول وابستگی به شخص خاصی نیست بلکه نوعی جهت گیری انسان ها است.

 

 

اریک فروم

نویسندگان و آثار هنری در باب عشق

به تعدادی از نظریه های رایج و مطرح شده در موضوع عشق پرداختیم حال از باب های دیگر نیز این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم . بسیاری از نویسندگان به نام و مشهور دنیا در مورد عشق آثاری ارزشمند از خود به جای گذاشتند که در آن به توضیح و توصیف مختصری از عشق پرداختند به تعدادی از این نویسندگان و آثارشان اشاره می نماییم .

 • جان گری ، نویسنده ی کتاب مردان مریخی زنان ونوسی
 • لئو بوسکالیا ، نویسنده ی اثر زندگی ، عشق و دیگر هیچ
 • شاکتی گواین ، نویسنده ی اثر معروف راه تحول
 • دیپاک چوپرا ، نویسنده ی کتاب جاده ی عشق
 • بتی جین ادی ، نویسنده ی کتاب در آغوش نور
 • جک کنفیلد ، نویسنده ی اثر هنری سوپ جوجه برای تقویت روح
 • لوئز ال هی ، نویسنده ی اثر شفای زندگی
 • اندرو ویل ، نویسنده ی کتاب سلامت طبیعی ، داروهای طبیعی
 • رابی هارولد کوشنر؛ نویسنده‌ی کتاب چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می‌افتد؟
 • جان ولوود؛ نویسنده‌ی کتاب عشق و روابط موهوم
 • ماریان ویلیامسون؛ نویسنده‌ی کتاب بازگشت به عشق
 • جان رابینز؛ نویسنده‌ی کتاب انقلاب غذایی
 • ریچارد کارلسون؛ نویسنده‌ی کتاب از کاه کوه نسازید
 • برنی سیگل؛ نویسنده‌ی کتاب عشق، طب، معجزه
 • استفان کاوی؛ نویسنده‌ی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر
 • بری نیل کافمن؛ نویسنده‌ی کتاب خوشبختی یک انتخاب است
 • ساماهیرا لایت کافمن؛ نویسنده‌ی کتاب موافقتنامه والدین: عشق، هدایت، رها کردن
 • ناتانیل براندن؛ نویسنده‌ی کتاب روانشناسی حرمت نفس
 • شارون سالزبرگ؛ نویسنده‌ی کتاب مهرورزی عاشقانه
 • بنجامین شیلد؛ نویسنده‌ی کتاب راهنمای دل: سخنی در باب عشق
 • جوآن بوریسنکو؛ نویسنده‌ی کتاب زندگی یک زن
 • هارویل هندریکس؛ نویسنده‌ی کتاب عشق شفابخش
 • اریک فروم؛ نویسنده‌ی کتاب هنر عشق ورزیدن

تمام نویسندگان و آثارهای ادبی فوق الذکر به موضوع عشق پرداختند و نظر شخصی خود را در موضوع عشق به سخن آوردند اما آثاری که به موضوع عشق می پردازد به همین جا خاتمه نمیابد بلکه به واسطه ی بنیادین بودن این حس نویسندگان دیگری نیز آثار هنری فوق العاده ای خلق کردند .

فیلم های کلاس دو واحد عشق

کلاس دو واحد عشق نیز بر مبنای آثار هنری اعم از فیلم و کتاب های مختلفی است که به موضوع عشق پرداخته است لیست کوتاهی از این آثار هنری را به همراه توضیحات مختصری در این قسمت می آوریم .

فیلم باران

یکی از فیلم هایی که در کلاس دو واحد عشق به آن توجه می شود فیلم باران است در این فیلم رابطه ی زن و شوهری به نام سیمین و سیاوش به جدایی ختم شده است اما پس از گذر زمان قصد وصال مجدد و ادامه ی زندگی جدید با یکدیگر را دارند که این مسیر دشواری های خاص خود را دارد و به واسطه ی آن باید با مهارت های زندگی آشنا گردند ، این فیلم به این موضوع می پردازد که با تلاش و اندکی صبوری و از خود گذشتگی میتوان اساس و پایه های زندگی را تقویت کرد و زندگی را هم برای خود هم برای همسر زیباتر کنیم. در سراسر این فیلم اتفاقات مختلفی وقوع میابد فرشته شخصیتی از این فیلم است که در شب عروسی اش به قتل می رسد و موضوع قتل او با توجه به شواهد به نامزد سابقش پیمان نسبت داده می شود .

نویسنده ی این فیلم جناب آقای عباس نعمتی است و به کارگردانی محمود معظمی می باشد .

عشق

فیلم به همین سادگی

فیلم دو واحد عشق

این داستان بر اساس زندگی زنی سنتی و تنها و گوشه گیر است که با وجود دو فرزند و همسر خویش احساس تنهایی می کند و برای این موضوع قصد ترک کردن زندگی و خانواده ی خویش را دارد .

کارگزدان نقش این زن را همانند سایر آثار خویش شخصیتی آرام و مظلوم و در مقابل شخصیت همسر این زن را ظالم و بی توجه به نمایش می گذارد .

این داستان بر مبنای داستان همین زن بنا شده است و از مشکلات و اتفاقات این زن فیلم تهیه شده است . نویسنده و کارگردان این فیلم رضا میرکریمی است .

فیلم her

یکی از شخصیت های اصلی این فیلم مردی به نام تئودور توامبلی مردی درونگرا و منزوی است که در محل کار خویش مسئول نگارش نامه هایی عاشقانه برای اشخاصی است که خود قادر به انجام این کار نیستند .

همسر تئودور توامبلی ، کاترین است که از دوران کودکی با هم بزرگ شده اند ، تئودور توامبلی و همسرش زندگیشان در حال اتمام است و در شرف طلاق هستند .

کارگردان  و نویسنده ی این اثر ارزشمند اسپایک جونز است که با توانایی خویش موفق به خلق آثاری ارزشمند شد.

فیلم دو واحد عشق

فیلم شب های روشن

دو واحد عشق

شخصیت های اصلی فیلم شب های روشن که ازجمله فیلم هایی است که در کلاس عشق به آن پرداخته می شود شخصی است که استاد دانشگاه است و شخصیتی منزوی و گوشه گیر دارد و تنهایی خود را با کلاس های درسی ادبیات و قدم زدن در کوچه ها از بین می برد و در طی این قدم زدن ها با دختری به نام رویا آشنا می شود که با معشوقه ی خود به نام امیر قرار ملاقات داشت و استاد برای یافتن امیر به رویا کمک می کند .

در طی داستان رابطه ای دوستانه بین این استاد دانشگاه و رویا برقرار می گردد و استاد در این مدت دلباخته ی رویا می شود و قصد ازدواج با او را پیدا می کند .

در انتهای این داستان دخترک به معشوقه ی خود امیر میرسد درواقع بین امیر و استاد امیر که معشوق ی قدیمی اش بود را انتخاب می کند . این فیلم به چگونگی آشنایی ، دلبستگی و جدایی انسان ها از زبان یک استاد دانشگاه می پردازد.

کارگردان و فیلم نامه نویس این اثر هنری فرزاد موتمن و سعید عقیقی است که برداشتی آزاد از داستان “شب های روشن ” اثر داستایوسکی می باشد .

فیلم طلا و مس

از فیلم های منتخب کلاس عشق فیلم طلا و مس است این داستان نیز عاشقانه است و زندگی طلبه ای را شرح می دهد که برای کسب علم به تهران آمده است و در این زمان متوجه بیماری همسرش زهرا می شود و در طی داستان مجبور به تغییر رویه ی زندگی خود برای تامین مخارج زندگی اش می شود .

طلا و مس به ترتیب به کارگزدانی و فیلم نامه نویسی همایون اسعدیان و حامد محمدی است .

فیلم دو واحد عشق

کتاب های کلاس دو واحد عشق

در کلاس دو واحد عشق به آثار ادبی و هنری برتر که در باب عشق نوشته شده است پرداخته می شود و تنها به فیلم ها اکتفا نمیشود در این راستا کتاب هایی در باب عشق به دانشجویان کلاس توصیه می گردد که در این قسمت به تعدادی از آن می پردازیم .

کتاب های عاشقانه که در کلاس دو واحد عشق به آن پرداخته می شود :

در حالت کلی کلاس دو واحد عشق بر مبنای کتاب ادبی ” بازگشت عشق ” نوشته ی هاروین هندریکس می باشد و تمام گفته های این کلاس بر اساس این اثر هنری است .

هندریکس نظریه ها و اظهارات زیادی در باب عشق و ازدواج مطرح کرده است که بسیار مفید و |آموزنده است به همین جهت پایه ی اصلی گفت و گوهای کلاس را بر اساس این کتاب ادبی و پر محتوا بنا کردیم.

کتاب هویت اثر میلان نرا

از دیگر کتبی که در کلاس دو واحد عشق به آن پرداخته می شود کتاب ” هویت ” نوشته ی میلان نرا نویسنده ای اهل کشور چک است البته در ایران این نویسنده را بیشتر با رمان ” هستی ” می شناسند .

شخصیت های اصلی رمان هویت شانتال و ژان مارک است که کل داستان بر اساس این دو شخصیت بسط یافته است . در سراسر این داستان عاشقانه این دو شخصیت زندگی عاشقانه ای دارند و به زندگی خود در جهانی که تنها آن را تحمل می کنند ادامه می دهند به نحوی که شاناتال تنها موجودی است که باعث شده است تا ژان با این جهان پیوند عاطفی برقرار نماید .

در سراسر این داستان به ناپایداری این جهان و عناصر مادی اشاره می گردد و نوعی نگرش فلسفی در سراسر کتاب دیده می شود .

کتاب هویت

کتاب شب های روشن از داستایوفسکی

کتاب شب های روشن

کتاب شب های روشن از داستایوسکی از آثار ادبی عاشقانه ای است که در دنیای ادبیات و هنر تاثیر بسزایی داشته است و برای نگارش فیلم نامه های بسیاری از این داستان عاشقانه الهام گرفته شده است .

کتاب شب های روشن کتابی عاشقانه است که از خاطرات یک رویاپرداز نوشته شده است و همانند سایر آثار داستایوسکی از زندگی شخصی خود الهام گرفته است .

نکته ای جالب در مورد عنوان این کتاب وجود دارد در نواحی قطبی کره ی زمین در فصل تابستان شب تا صبح هوا مثل زمان غروب روشن است و نام این کتاب بر این اساس این اتفاق جغرافیایی شکل گرفته است .

همانطور که در قسمت فوق ذکر کردیم این داستان از زبان جوانی رویا پرداز که تنهایی در سراسر وجودش حس می شود نوشته شده است ، همانند سایر آثار این نویسنده این جوان نیز با سایر افراد جامعه متفاوت است در سراسر داستان این جوان تنها در سراسر شهر پترزبورگ قدم میزند و تنهایی خود را با اشیای اطراف خود سهیم میشود در طول این داستان جوان بر این عقیده است که تنها چیزی که در این عالم تنهایی او را درک می کند فقط در و پنجره های شهر است.

کتاب خسرو و شیرین

عشق عنصری است که در سراسر ادبیات ایران قدیم به وضوح دیده می شود و توسط شاعر ایرانی نظامی گنجوی نوشته شده است . داستان خسرو و شیرین در مورد عشق میان شاهزاده ی بزرگ ایران خسرو پرویز و شاهزاده ای ارمنی به نام شیرین است این داستان تنها به وسیله ی نظامی گنجوی نگارش نشده است بلکه شاعران بزرگ و به نام ایران زمین از جمله فردوسی در آثار ادبی شاهنامه آورده شده است.

این کتاب نیز از جمله آثار مورد مطالعه در کلاس دو واحد عشق است .

کتاب خسرو و شیرین

البته این کلاس به این آثار ادبی و عاشقانه ختم نمیشود بلکه در هر ترم تعدادی از آثار عاشقانه ی دیگر انتخاب می گردد و به نقد و بررسی آن پرداخته می شود .

باغ آینه به عنوان یک موسسه ی فرهنگی و هنری در سطح استان البرز به دنبال فرهنگ سازی و ارتقا سطح جامعه و کاهش مشکلات آن می باشد بر همین اساس تصمیم به تشکیل کلاس دو واحد عشق نمودیم.