تاثیر موسیقی بر کودکان

تاثیر موسیقی بر کودکان

تحقیقات بسیاری در رابطه با این ایده که گوش دادن به موسیقی کلاسیک موجب افزایش هوش می شود وجود دارد، که در نتیجه ی این بررسی ها اعتقاد بر این است که “موسیقی شما را هوشمندتر می کند”. معمولا این رابطه بین توانایی های موسیقایی و توانایی های هوشی فرد در مدت زمان معینی آثار خود را نشان می دهد. تحقیقات نشان داده است که گوش دادن به موسیقی نشان دهنده بهبود در برخی از انواع فعالیت های ذهنی است.

گوش دادن به نواختن موسیقی

احتمالا همه با این موضوع متفق القول هستند که گوش دادن به موسیقی برای همه انسانها خوشایند و مطلوب است، پس چه اتفاقی در هنگام پخش شدن موسیقی رخ می دهد که باعث به وجود آمدن این احساس می شود؟  تحقیقاتی که در مورد چگونگی تاثیر نواختن یا پخش یک ساز موسیقی بر روی هوش انجام شده است، اغلب به بررسی نحوه یادگیری در یک منطقه از مغز پرداخته است که چگونه می تواند منجر به بهبود در سایر نواحی شود – ایده ای که به عنوان “اثرات انتقال” شناخته می شود. این ایده وجود دارد که یادگیری نواختن ساز ویولن یا درامز می تواند به کودکان کمک کند که در نوشته های خود و یا پروژه های علمی عملکرد بهتری از خود نشان دهند، و این موضوع یکی از دلایلی است که بعضی از والدین به طور طبیعی فرزندان خود را تشویق می کنند تا یکی از آلات موسیقی را یاد بگیرند. در واقع از گذشته این اعتقاد در اغلب والدین وجود داشته است که با یادگیری یک ساز،  فرزندان شان باهوش تر می شوند. در حالی که برخی مطالعات نشان داده اند که تمرین های موسیقی موجب توسعه مغز شده و می توانند در بهبود مهارت های حرکتی کوچک و اطلاعات عمومی اثر گذار باشند، اما بررسی های اخیر نشان می دهد که محدودیت هایی در شواهدی که در حمایت از  ایده “اثرات انتقال” یافت شده بود، وجود دارد. اما با وجود این یافته ها، هنوز هم با اطمینان می توان گفت که یادگیری موسیقی در هر حالت برای کودکان سودمند است.

تاثیر موسیقی بر کودکان و نشانه های آن

در این مطلب سعی نموده ایم تا نمونه ای از آزمایشات مرتبط با تاثیر موسیقی بر کودکان را ذکر کنیم. از جمله اینکه تاثیر “پرورش اجتماعی-عاطفی” که شامل تجارب کودکان، بیان و مدیریت احساسات و همچنین توانایی ایجاد روابط مثبت و ارزشمند با دیگران است، مورد بررسی قرار گرفته است. تمام کودکانی که در این مطالعه شرکت داشتند درس های موسیقی گروهی که به شکل معمول در مدرسه برگزار می شده را به عنوان یکی از درس های خود گذرانده اند، اما از سوی دیگر نیمی از آنها نیز برای اولین بار در همان سال، یک ساز موسیقی را به طور جداگانه آموخته اند. نتایج این آزمایش نشان داد که کودکانی که کلاس های آموزش ساز موسیقی شان را شروع کرده اند، آگاهی بیشتری نسبت به هدف و توانایی خود در رابطه با مهارت های حرکتی دارند، و هوشیاریشان برای حل مسائل جدید با استفاده از منطق خود و در شرایط متفاوت و با شناسایی الگوها بسیار از دیگر همتایان شان در وضعیت بهتری قرار داشته است. این نشان می دهد که یادگیری ابزار موسیقی، رشد مهارت های فیزیکی در ارتباط با نحوه استفاده از اشیاء گوناگون را باعث می شود. همچنین باعث پرورش نوع خاصی از توانایی های هوشی شده که در حل مسائل بسیار به کار می آیند.

تاثیر موسیقی بر کودکان

موسیقی و رشد اجتماعی

به عنوان بخشی از تحقیقات، تمرکز بر این بود که آیا والدین و معلمان در طول سال تغییراتی از لحاظ رفاه اجتماعی و عاطفی در کودکان مشاهده می کنند یا خیر. نتایج نشان داد که کودکانی که در این آزمایش برای یادگیری ابزار موسیقی انتخاب شده بودند، هم توسط والدین و هم توسط معلمان خود به عنوان افرادی با اضطراب کمتر نسبت به دیگر کودکان که بدون آموزش آلات موسیقی در درس گروهی موسیقی شرکت کرده بودند، ارزیابی شده اند. همچنین این ایده نیز مطرح شده است که این کودکان در مقایسه با کودکان که تنها در جلسه های گروهی بدون یادگیری ساز شرکت کرده اند، از مشکلات کمتری برخوردار می شوند. این نتایج در پژوهش درباره نوازندگان بزرگسال نیز منعکس شده است، که نشان می دهد “ساختارهای اجتماعی” در پیرامون یادگیری موسیقی، بیشترین تاثیر را بر زندگی آنها داشته است. یادگیری موسیقی شامل فرصت هایی برای پویایی بیشتر، تبادل فرهنگ در بین دوستان در سراسر جهان و توانایی مداوم آنها در ایجاد خلاقیت در زندگی می باشد.

تاثیر موسیقی بر کودکان و تقویت عضلات

روشن است که موسیقی می تواند نقش مهمی در یادگیری کودکان بازی کند. این یادگیری لزوما فقط از لحاظ هوش نبوده، بلکه در شرایط توسعه فیزیکی و رفاه اجتماعی آنها نیز بسیار موثر می باشد. تحقیقات همچنین نشان می دهد که چگونه یادگیری موسیقی می تواند به کودکان کمک کند تا خود را به دیگران نشان دهند، و اینکه از فعالیت هایشان در کارهای گروهی حمایت می شود. ارزش گذاری آموزش موسیقی شامل پرورش توسعه این توانایی ها، مهارت ها و ذهنیت ها است.  به همین دلیل است که توسعه فرهنگ خلاقیت و یادگیری موسیقی در مدارس ما باید بخش مهمی از زندگی کودکان باشد. دوره های موسیقی کودک در کرج را نیز می توانید مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام کنید.

منبع: بلاگ موسسه باغ آینه

نظرتان را بنویسید